espa

Τίτλος Έργου:Υποστήριξη Δράσεων Στήριξης της Επιχειρηματικότητας, Καινοτομίας και Ωρίμανσης για την Αξιοποίηση της Ερευνητικής Δραστηριότητας και των Νέων Προϊόντων και Υπηρεσιών που αναπτύσσονται στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Το Υποέργο με τίτλο «Υποστήριξη Δράσεων Στήριξης της Επιχειρηματικότητας, Καινοτομίας και Ωρίμανσης για την Αξιοποίηση της Ερευνητικής Δραστηριότητας και των Νέων Προϊόντων και Υπηρεσιών που αναπτύσσονται στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας», της Πράξης «Υποστήριξη Δράσεων Στήριξης της Επιχειρηματικότητας, Καινοτομίας και Ωρίμανσης για την Αξιοποίηση της Ερευνητικής Δραστηριότητας και των Νέων Προϊόντων και Υπηρεσιών που αναπτύσσονται στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας» , ΕΣΠΑ 2014-2020.

Το Υποέργο «Υποστήριξη Δράσεων Στήριξης της Επιχειρηματικότητας, Καινοτομίας και Ωρίμανσης για την Αξιοποίηση της Ερευνητικής Δραστηριότητας και των Νέων Προϊόντων και Υπηρεσιών που αναπτύσσονται στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας», εκτελείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος (3) «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»,του  Άξονα Προτεραιότητας (7): «Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και Βελτίωση της συνάφειας της εκπαίδευσης και κατάρτισης με την αγορά εργασίας» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους, μέσω του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με χρονική διάρκεια έργου από 01/06/2022 έως 31/10/2023.

Δικαιούχος της Πράξης: είναι ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ , Φορέας Χρηματοδότησης: είναι το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, τα Στοιχεία Πρόσκλησης: αφορούν την « Υποστήριξη Δράσεων Στήριξης της Επιχειρηματικότητας, Καινοτομίας και Ωρίμανσης για την Αξιοποίηση της Ερευνητικής Δραστηριότητας και των Νέων Προϊόντων και Υπηρεσιών που αναπτύσσονται στα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης, Φορέας Διαχείρισης: είναι ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. “ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ”, η Προγραμματική Περίοδος: αφορά το χρονικό διάστημα 2014 – 2020, το εμπλεκόμενο Ταμείο Χρηματοδότησης: είναι το ΕΚΤ και το έργο υλοποιείται σε Κατηγορία Περιφέρειας : που θεωρείται Λιγότερο Ανεπτυγμένη.

ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΥΠΟΕΡΓΟΥ):

Η Πράξη για την «Υποστήριξη Δράσεων Επιχειρηματικότητας, Καινοτομίας και Ωρίμανσης για την Αξιοποίηση της Ερευνητικής Δραστηριότητας και των Νέων Προϊόντων και Υπηρεσιών» που υλοποιεί το ΠΑΜΑΚ στοχεύει στη διαμόρφωση ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη της καινοτομίας και την μεταφορά τεχνογνωσίας μέσω της ανάπτυξης κουλτούρας, γνώσεων, δεξιοτήτων εντοπισμού στο σύνολο των δυνητικά ωφελουμένων (φοιτητές, ερευνητές, μέλη ΔΕΠ).

Εκπορευόμενος εκ των ανωτέρω συμπληρωματικός στόχος της Πράξης, η αξιοποίηση και η εμπορική εκμετάλλευση της ερευνητικής δράσης και των καινοτομικών ιδεών, προϊόντων και υπηρεσιών που αναπτύσσονται στο ίδρυμα μέσα από τη δημιουργία επιχειρηματικών σχημάτων και την ίδρυση καινοτομικών επιχειρήσεων. Σε αυτό το πλαίσιο, οι δράσεις της πράξης στοχεύουν στο να υποκινήσουν όλους τους δυνητικά ωφελούμενους ώστε να συμμετάσχουν ενεργά στα δρώμενα και στη προσπάθεια δημιουργίας επιχειρηματικών ομάδων και βιώσιμων καινοτομικών επιχειρήσεων.

Εναλλακτικά, οι δράσεις της Πράξης στοχεύουν στο να υποκινήσουν όσο το δυνατόν περισσότερους και όσο το δυνατόν καλλίτερους stakeholders (φοιτητές/ Καθηγητές/ Ερευνητές/Επιχειρηματίες/φορείς κτλ), έτσι ώστε ο αριθμός των «επιχειρηματικών σχημάτων» που θα προκύψει  αυθόρμητα ή μετά από «αναζήτηση- διερεύνηση / (scouting)» και «δημιουργία / (match-making)» να είναι ο μέγιστος δυνατός και συνεπώς, τα πρωτότυπα προϊόντα – υπηρεσίες που θα προταθούν να συνοδεύονται από την υψηλότερη δυνατή πιθανότητα επιτυχίας τόσο κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των επιχειρηματικών ιδεών (proof-of-concept) όσο και στον πραγματικό επιχειρηματικό στίβο εκ των υστέρων. Επιπροσθέτως, οι δράσεις της Πράξης θα οδηγήσουν ανάπτυξη συμπράξεων μεταξύ Πανεπιστημίων, Βιομηχανίας και Ερευνητικών Κέντρων για τη διεξαγωγή ερευνητικού έργου, θα ενισχύσουν την αυταπασχόληση και την απασχολησιμότητα των αποφοίτων και θα συνδράμουν στην μεταφορά Τεχνολογίας και Τεχνογνωσίας.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΑΞΗΣ

Το φυσικό αντικείμενο της πράξης εμπεριέχει δράσεις

(Α άξονα):

(1) Εντοπισμού Καλών Πρακτικών Υποστήριξης Επιχειρηματικότητας, Καινοτομίας και Ωρίμασης σε Παγκόσμιο Επίπεδο;

(2) Υποστήριξης Μαθημάτων Καινοτομίας και  Επιχειρηματικότητας (Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού Υλικού, Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Εντοπισμού Επιχειρηματικών Ευκαιριών; Έρευνες σε συνεργασία με Επιχειρήσεις);

(3) Παρακίνησης ΚΑΙ Εκπαίδευσης Δυνητικά Ωφελουμένων (όπως Σεμινάρια, Εκδηλώσεις και Διαγωνισμού Καινοτομικών Ιδεών);

(4) Σύνδεσης με Επενδυτικούς Φορείς (Ανάπτυξη Οδικού Χάρτη Χρηματοδότησης ανά Πηγή Χρηματοδότησης και Σύνδεση Ωφελουμένων με Επενδυτικούς Φορείς);

(5) Αναζήτησης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων και Στήριξης για την Δημιουργία Επιχειρηματικών Σχημάτων;

και (6) Συμβουλευτικής (Ωρίμανση, Business Plan, Business Model Canvas, Έρευνα Αγοράς, Initial ΚΑΙ Final Proof of Concept, Πρωτότυπο Προϊόν, Διασύνδεση με Πελάτες, Προμηθευτές, επιλογή Νομικής Μορφής και Νομική Υποστήριξη).

Επιπρόσθετα, εμπεριέχει δράσεις (Β άξονα):

(7) Δημοσιότητας και Προβολής (Εκδηλώσεις, Προωθητικό Υλικό, αξιοποίηση Κοινωνικών Δικτύων, Ραδιοφώνου και ΤV);

(8) Δημιουργίας ΚΑΙ Στελέχωσης Θερμοκοιτίδας;

(9) Παροχής Υπηρεσιών Συμβουλευτικής και Ωρίμανσης;

(10) Εκπαίδευσης των Στελεχών της Θερμοκοιτίδας (πχ Επιχειρηματικότητα ΑΜΕΑ ΚΑΙ Μεταφορά Τεχνολογίας/Τεχνογνωσίας).

Τέλος, το πρόγραμμα εμπεριέχει δράσεις του Γ Άξονα: όπως

(11) το project management, την Αξιολόγηση, τον Απολογισμό

και (12) και την Κατάρτιση Σχεδίου Βιωσιμότητας (Δίκτυο Χορηγών, Πλαίσίο Αυτοχρηματοδότησης).

 

Η Οικονομική Διαχείριση θα πραγματοποιηθεί μέσω του ΕΛΚΕ και θα συμμορφώνεται με το Κοινοτικό και Ελληνικό Διοικητικό Δίκαιο. Το Οργανόγραμμα Διοίκησης θα κλιμακώνεται ως εξής: αρμόδιος Αντιπρύτανης και ΔΣ/ΕΛΚΕ, Επιστημονικά Υπεύθυνος, Υπεύθυνοι Αξόνων, Πακέτων Εργασίας, Ενεργειών και Δράσεων. Σε κάθε περίπτωση, η Προθερμοκοιτίδα θα συνεργάζεται με το Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας/Τεχνογνωσίας, το Γραφείο Διασύνδεσης και τα Ερευνητικά Εργαστήρια του Ιδρύματος.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:

Η πράξη θα υλοποιηθεί με ένα (1) Υποέργο με ίδια μέσα.

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΟΦΕΛΗ / ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ:

Στα αναμενόμενα οφέλη θα μπορούσαμε να αναφέρουμε:

(1) την ενίσχυση των μαθημάτων επιχειρηματικότητας και την επικαιροποίηση της διδακτέας ύλης ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της αγοράς,

(2) την ουσιαστική διασύνδεση Πανεπιστημίων και Επιχειρήσεων και την από κοινού υλοποίηση ερευνητικού έργου,

(3) την ανάπτυξη Δομής Προθερμοκοιτίδας η οποία σε μόνιμη βάση θα προωθεί και θα στηρίζει επιχειρηματικές δράσεις, ημερίδες, διαγωνισμούς και εργαστήρια επιχειρηματικότητας,

(4) τη διαρκή παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε φοιτητές και επιχειρηματικά σχήματα εν μέρους της προθερμοκοιτίδας και τη συνεργασία με θερμοκοιτίδες σε ολόκληρη την επικράτεια,

(5) την ανάπτυξη και διάθεση Οδικού Χάρτη Χρηματοδότησης ανά πηγή Χρηματοδότησης και την απόκτηση τεχνογνωσίας επί θεμάτων σύνδεσης επιχειρηματικών σχημάτων με φορείς χρηματοδότησης,

(6)την σημαντική ενίσχυση της επιχειρηματικής κουλτούρας στο ίδρυμα και άρα τον επαναπροσανατολισμό των φοιτητών επί θεμάτων επαγγελματικής αποκατάστασης,

(7) την ενδυνάμωση της έρευνας μέσω της δυνατότητας εμπορικής εκμετάλλευσης των αποτελεσμάτων της,

(8) την ενίσχυση της αυταπασχόλησης και άρα της απασχόλησης με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας ώστε, έστω και μερικώς, να αντιμετωπιστεί το brain drain , και βέβαια

(9) την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ελληνικής οικονομίας. Στον ωφελούμενο πληθυσμό από την υλοποίηση των δράσεων της Πράξης εμπεριέχονται : οι προπτυχιακοί και οι μεταπτυχιακοί φοιτητές, οι απόφοιτοι του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, οι ερευνητές και τα στελέχη των Εργαστηρίων, τα μέλη ΔΕΠ, το διοικητικό προσωπικό του ιδρύματος, το επιστημονικό προσωπικό των ερευνητικών κέντρων, τα στελέχη συνεργαζόμενων οντοτήτων και εμμέσως πλην σαφώς, το σύνολο του πληθυσμού της ευρύτερης περιοχής.