Η παρούσα σελίδα αποτελεί τον επίσημο ιστότοπο του Διαγωνισμού Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας που διοργανώνεται από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας σε συνεργασία με τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας  στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου (1) «Υποστήριξη Δράσεων Στήριξης της Επιχειρηματικότητας, Καινοτομίας και Ωρίμανσης για την Αξιοποίηση της Ερευνητικής Δραστηριότητας και των Νέων Προϊόντων και Υπηρεσιών που αναπτύσσονται στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας» της Πράξης «Υποστήριξη Δράσεων Στήριξης της Επιχειρηματικότητας, Καινοτομίας και Ωρίμανσης για την Αξιοποίηση της Ερευνητικής Δραστηριότητας και των Νέων Προϊόντων και Υπηρεσιών που αναπτύσσονται στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5131962. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το διαγωνισμό μπορείτε να ανατρέξετε στην πρόσκληση και στις οδηγίες που έχουν αναρτηθεί στην παρούσα ιστοσελίδα.
  
Η αίτηση συμμετοχής γίνεται ηλεκτρονικά, κάνοντας υποβολή μέσω του παρακάτω συνδέσμου:
Κάντε κλικ εδώ για να ξεκινήσετε τώρα ηλεκτρονικά την υποβολή σας.
 
Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα έντυπης υποβολής της αίτησης, συμπληρώνοντας όλα τα πεδία στην αίτηση συμμετοχής όπως είναι αναρτημένη στην παρούσα ιστοσελίδα. Η έντυπη αίτηση μπορεί να υποβληθεί στο Γραφείο ή/και σε μορφή pdf στο email: zmarkou@uom.edu.gr με θέμα: “Συμμετοχή στο Διαγωνισμό”
  
Περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες του διαγωνισμού  μπορείτε να βρείτε στα επισυναπτόμενα έγγραφα. 
    
Αιτήσεις συμμετοχής έως 30/09/2023
 
 
Για περισσότερες πληροφορίες::
Γραφείο Προ θερμοκοιτίδας: Γραφείο 206, Πύργος ΟΔΕ, 2ος όροφος, 2310 891 580
Υπεύθυνη γραφείου Προθερμοκοιτίδας: Μάρκου Ζωγραφιά, zmarkou@uom.edu.gr
Υπεύθυνος Πράξης: Σουμπενιώτης Δημήτριος, subedim@uom.edu.gr

Δεύτερη Φάση Διαγωνισμού!


Στη δεύτερη φάση του διαγωνισμού καλείστε να συντάξετε ένα σύντομο επιχειρηματικό σχέδιο της πρότασης που έχετε υποβάλει.
Με την ολοκλήρωση της δεύτερης φάσης θα αξιολογηθούν τα επιχειρηματικά σχέδια και θα αναδειχθούν οι νικητές του διαγωνισμού.
Θα σας παρακαλούσαμε να χρησιμοποιήσετε το συνημμένο πρότυπο ώστε να συντάξετε το επιχειρηματικό σας σχέδιο και να το ανεβάσετε στον ακόλουθο σύνδεσμο έως τις 18/10/2023.
https://forms.gle/2Af12PKe5BcWCzEMA
Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία και σας ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή σας στον διαγωνισμό!