Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας στο πλαίσιο της Πράξης: ‘’Υποστήριξη δράσεων Στήριξης της Επιχειρηματικότητας, καινοτομίας και Ωρίμανσης για την αξιοποίηση της Ερευνητικής Δραστηριότητας και των Νέων Προϊόντων και Υπηρεσιών που αναπτύσσονται στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας’’ με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5131962

Υλοποιεί εκπαιδευτικο σεμιναριο με τιτλο

«Ανάπτυξη Επιχειρηματικών Μοντέλων- Business Canvas Models»

ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΤΟΧΕΥΕΙ ΣΤΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤOY ΒUSINESS CANVAS MODEL

Έναρξη 04/10/2023

Επικοινωνία: Προ Θερμοκοιτίδα Πανεπιστημίου Μακεδονίας, preincubator@uom.edu.gr

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

ΠΟΤΕ;

Έναρξη στις 04/10/2023

ΠΟΥ;

Σε αίθουσες του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

50 ώρες (Ταχύρρυθμο σεμινάριο 1 μηνός)

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ;

Μέλη ΔΕΠ και Εξωτερικοί Σύμβουλοι

ΚΟΣΤΟΣ;

Δωρεάν

ΣΚΟΠΟΣ - ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να αποκτήσουν οι ωφελούμενοι δεξιότητες αξιολόγησης των επιχειρηματικών τους ιδεών καθώς και ικανότητες που αφορούν στην ωρίμανση των εν λόγω επιχειρηματικών ιδεών.

ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Ο χρόνος των 50 ωρών θα διαμοιραστεί στις κάτωθι ενότητες:

04/10/2023, 17:30-21:30μ.μ,  Αμφιθέατρο 9, Εισηγητής Καθηγητής Κ. Φούσκας

Τίτλος: Εισαγωγή στην Επιχειρηματικότητα.

 

11/10/2023, 18:00-22:00μ.μ., Αμφιθέατρο 11, Εισηγητής Καθηγητής Κ. Φούσκας

Τίτλος: Εισαγωγή στην Καινοτομία.

 

12/10/2023, 17:00-21:00μ.μ., Αίθουσα Συνεδρίων, Εισηγητής Καθηγητής Κ. Φούσκας

Τίτλος: Καμβάς Επιχειρηματικού μοντέλου Ι

 

13/10/2023, 10:00-14:00μ.μ, Αμφιθέατρο 6, Εισηγητής Καθηγητής Κ. Φούσκας

Τίτλος: Καμβάς Επιχειρηματικού μοντέλου ΙΙ

 

17/10/2023, 17:00-21:00μ.μ.,, Αίθουσα Συνεδρίων, Εισηγητής ALPHAPLAN

Τίτλος: O Καμβάς Επιχειρηματικού μοντέλου ως Εργαλείο Στρατηγικής

 

19/10/2023, 17:00-21:00μ.μ, Αίθουσα Συνεδρίων, Εισηγητής ALPHAPLAN

Τίτλος: Αποτελέσματα του Επιχειρηματικού Μοντέλου

 

20/10/2023, 17:00-21:00 μ.μ., Αμφιθέατρο 10, Εισηγητής ALPHAPLAN

Τίτλος: Οδηγίες Συμπλήρωσης του Επιχειρηματικού Καμβά.

 

23/10/2023, 16:00-20:00μ.μ., Αίθουσα Συνεδρίων, Εισηγητής ALPHAPLAN

Τίτλος: Βελτίωση του Επιχειρηματικού Μοντέλου.

 

24/10/2023, 17:00-21:00μ.μ., Αίθουσα Συνεδρίων, Εισηγητής ALPHAPLAN

Τίτλος: Παραδείγματα Καμβά Επιχειρηματικών Μοντέλων σε Διαφορετικούς Κλάδους Ι.

 

30/10/2023, 16:00-20:00μ.μ., Αίθουσα Συνεδρίων, Εισηγητής ALPHAPLAN

Τίτλος: Παραδείγματα Καμβά Επιχειρηματικών Μοντέλων σε Διαφορετικούς Κλάδους ΙΙ.

Στους συμμετέχοντες χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης.