Πρόγραμμα Υποστήριξης Καινοτομικών Ερευνητικών Ομάδων σε Επιχειρηματική Θερμοκοιτίδα Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Συνεργασία για τη Δημιουργία Επιχειρήσεων

Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας σας προσκαλεί να συμμετάσχετε στην εκδήλωση ενδιαφέροντος για το πρόγραμμα υποστήριξης καινοτομικών ερευνητικών έργων που στοχεύει στη δημιουργία νέων επιχειρήσεων βασισμένων σε ερευνητικά αποτελέσματα των μελών της κοινότητας του πανεπιστημίου

Στόχος του Προγράμματος:

Σκοπός αυτού του προγράμματος είναι να εντοπίσει και να υποστηρίξει δυνητικούς επιχειρηματίες από τους φοιτητές, τα μέλη ΔΕΠ και τους ερευνητές του Πανεπιστημίου Μακεδονίας που έχουν παράξει καινοτόμα ερευνητικά αποτελέσματα. Με τη βοήθεια αυτού του προγράμματος, ο στόχος είναι να μετατρέψουν τα ευρήματά τους σε εμπορικά εκμεταλλεύσιμα προϊόντα ή υπηρεσίες και να δημιουργήσουν επιτυχημένες επιχειρήσεις.

Ποιοί μπορούν να συμμετάσχουν:

Τι Προσφέρει το Πρόγραμμα:

• Εκπαίδευση και καθοδήγηση στην επιχειρηματική διαδικασία
• Χρηματοδότηση για την ανάπτυξη του επιχειρηματικού σχεδίου
• Υποστήριξη στον τεχνικό και επιχειρηματικό τομέα
• Πρόσβαση σε δίκτυο επαγγελματικών επαφών και επενδυτών

Πώς να Υποβάλετε το Ενδιαφέρον σας:

Για να συμμετάσχετε, παρακαλούμε υποβάλετε το ενδιαφέρον σας μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας 

Για οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή διευκρινίσεις, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το entrepreneurship@uom.edu.gr

Ανυπομονούμε να δούμε τις καινοτόμες ιδέες και τα ερευνητικά αποτελέσματα που θα μεταμορφωθούν σε επιτυχημένες επιχειρήσεις με την στήριξή μας.